پروفیل نمای خشک
پروفیل نمای خشک
2020-08-24
پروفیل توری پنجره
پروفیل توری پنجره
2020-08-24

انواع پروفیل نمای خشک

انواع پروفیل نمای خشک

انواع پروفیل نمای خشک

انواع پروفیل نمای خشک

انواع پروفیل نمای خشک : در بازار انواع پروفیل نمای خشک موجود است. شما می توانید به شرایط اقلیمی، نوع ساختمان، نوع نما و سایر موارد از میان انواع پروفیل خشک یکی را انتخاب کنید. شما برای انتخاب دقیق تر و جلوگیری از اشتباه و سر در گمی می توانید با کمک کارشناسان به انتخاب از میان انواع پروفیل نمای خشک بپردازید. در میان انواع پروفیل نمای خشک، پروفیل نمای خشک آلومینیومی از سایر پرطرفدار تر می باشد.

انواع پروفیل نمای خشک عبارتند از: پروفیل آهنی، آلومینیومی ، چوب، پروفیل نمای خشک آلومینیومی آنادایز شده

پروفیل نمای خشک آلومینیومی آنادایز شده در میان انواع پروفیل نمای خشک بهترین انتخاب می باشد. فرایند آنادایز بر روی آلومینیومی آن را نسبت به 99 درصد عوامل مقاوم می کند و به همین دلیل بهترین انتخاب از میان انواع پروفیل نمای خشک می باشد.

تولید مقاطع آلومینیوم