انواع پروفیل پارتیشن
انواع پروفیل پارتیشن
2020-08-22
پروفیل پارتیشن دوجداره
پروفیل پارتیشن دوجداره
2020-08-23

پروفیل پارتیشن تک جداره

پروفیل پارتیشن تک جداره

پروفیل پارتیشن تک جداره

پروفیل پارتیشن تک جداره

پروفیل پارتیشن تک جداره : کاربرد پروفیل پارتیشن تک جداره ثابت نگه داشتن شیشه تک جداره 4 میلیمتری می باشد، پروفیل پارتیشن تک جداره تنها برای پنجره های تک جداره استفاده می شود.

پروفیل پارتیشن تک جداره گسگت یا لاستیک زهوار را دارا می باشد.

چگالی پروفیل پارتیشن تک جداره 1380 کیلوگرم/متر می باشد. حداکثر دما برای استفاده از پروفیل پارتیشن تک جداره 60 درجه سانتی گراد می باشد.

از فواید پروفیل پارتیشن تک جداره می توان به این موارد اشاره کرد:

  •  جلوگیری از ورود گرد، غبار و آب و باران از فواید استفاده از پروفیل پارتیشن تک جداره می باشد.
  • مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی از دیگر فواید پروفیل پارتیشن می باشد.
تولید مقاطع آلومینیوم