لوور

ظاهر زیبا برای ساختمان
در مدل های مختلف
ازجنس آلومینیوم در اندازه مختلف وتا عرض 300 میلی متر.
قابل نصب به صورت عمودی یا افقی
قابلیت تنظیم در زاویه های مختلف
قابل تنظیم به صورت دستی و یا اتوماتیک برای عملکرد مطلوب