پنجره دوجداره آلومینیومی

پنجره دوجداره EW55 طراحی این پنجره طبق استانداردهای روز اروپا صورت گرفته است. مقطع پروفیل دارای سه کانال می باشد و در این سیستم مکانیزمی جهت ایجاد تعادل فشار هوای بیرونی با داخل پروفیل برای سهولت تخلیه آب تعبیه شده است. در قسمت وسط پروفیل، قطعه عایق کننده حرارتی قرار داده شده است که اصطلاحاً…

جزئیات