هندریل

2020-08-23
هندریل آلومینیمی

هندریل مقطع آلومینیومی

هندریل مقطع آلومینیومی هندریل مقطع آلومینیومی : هندریل آلومینیومی امروزه برای استفاده در راه پله و یا بالکن به عنوان گارد بسیار پرکاربرد می باشد. برای […]
2020-08-23
هندریل شیشه ای

هندریل شیشه ای

هندریل شیشه ای هندریل شیشه ای : هندریل شیشه ای یکی از جدیدترین روش ها برای ساخت هندریل و حفاظ می باشد که به دلیل استفاده […]
2020-08-23
هندریل صنعتی

هندریل صنعتی

هندریل صنعتی هندریل صنعتی : هندریل صنعتی عنصر یا مجموعه‌ای از عناصر ساختمان که در مجاورت لبه‌های آزاد سطوح مرتفع که محل رفت و آمد هستند، […]
2020-08-23
هندریل

هندریل

هندریل هندریل : هندریل یا دستگرد یک میله افقی یا شیب دار می باشد که می توان به عنوان تکیه گاه و راهنما از آن استفاده […]
تولید مقاطع آلومینیوم