پروفیل پنجره کشویی

2020-08-24
پروفیل پنجره کشویی دوجداره

پروفیل پنجره کشویی دوجداره

پروفیل پنجره کشویی دوجداره پروفیل پنجره کشویی دوجداره : پروفیل پنجره کشویی دوجداره با بعد و ضخامت متنوع تولید می شوند . پروفیل پنجره کشویی دوجداره […]
2020-08-23
پروفیل پنجره کشویی آلومینیمی

پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی

پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی : پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی در گروه‌های 2 و 7 تولید می‌شود. پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی گروه 2 […]
2020-08-23
پروفیل پنجره کشویی

پروفیل پنجره کشویی

پروفیل پنجره کشویی پروفیل پنجره کشویی : یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی با آهن در ساخت درب و پنجره آن است، که پنجره‌‌ها […]
تولید مقاطع آلومینیوم