2020-08-23
تیغه کرکره

تیغه کرکره

تیغه کرکره تیغه کرکره : تیغه کرکره یکی از اجزای تشکیل دهنده کرکره برقی می باشد که از جنس آلومینیوم با تکنیک اکستروژه تولید می شود. […]
تولید مقاطع آلومینیوم