2020-08-23
هندریل

هندریل

هندریل هندریل : هندریل یا دستگرد یک میله افقی یا شیب دار می باشد که می توان به عنوان تکیه گاه و راهنما از آن استفاده […]
تولید مقاطع آلومینیوم