2020-08-23
هندریل صنعتی

هندریل صنعتی

هندریل صنعتی هندریل صنعتی : هندریل صنعتی عنصر یا مجموعه‌ای از عناصر ساختمان که در مجاورت لبه‌های آزاد سطوح مرتفع که محل رفت و آمد هستند، […]
تولید مقاطع آلومینیوم