2020-08-22
پارتیشن تاشو

پارتیشن تاشو

پارتیشن تاشو پارتیشن تاشو : پارتیشن تاشو مثل یک پرده پارچه ای که دارای ریل پرده می باشد، طراحی می شود . پارتیشن تاشو در فضاهای […]
2020-08-22
پارتیشن

پارتیشن

پارتیشن پارتیشن : پارتیشن به معنای قسمت بندی و جداسازی ست. با استفاده از پارتیشن می توان از فضای مورد نظر استفاده بهینه نمود. پارتیشن به […]
تولید مقاطع آلومینیوم