هندریل آلومینیمی
هندریل مقطع آلومینیومی
2020-08-23
پروفیل جام بالکن آلومینیومی
پروفیل جام بالکن آلومینیومی
2020-08-23

پروفیل جام بالکن

پروفیل جام بالکن

پروفیل جام بالکن

پروفیل جام بالکن

پروفیل جام بالکن : پروفیل جام بالکن به عنوان پوشش و محافظ بالکن و تراس بوده است. ساختار پروفیل جام بالکن متشکل از دو پروفیل جام بالکن آلومینیومی افقی نصب شده برروی ساختارهای کف و سقف و همچنین دو پروفیل جام بالکن عمودی در دوطرف بالکن است. وزن پروفیل جام بالکن به همراه شیشه ها 23-24 کیلوگرم در هرمتر مربع میباشد که دارای 8 بلبرینگ که قطر31میلیمتر درسیستم است.

سیستم حرکتی مورد استفاده در پروفیل جام بالکن بصورت لولایی است به این جهت هر درجه از زاویه ایی را پوشش می گیرد. بلبرینگ استفاده شده در پروفیل جام بالکن عریض هستند بنابراین قادر به چرخش در هر زاویه ایی هستند. قطر شیشه استفاده شده در پروفیل جام بالکن دارای قطر 8 میلیمتر و ارتفاع 2000 میلیمتر” میتواند 2700 میلیمتر هم باشد که داخل پروفیل جام بالکن شیشه گیر مونتاژ و سپس به وسیله چرخ ها داخل پروفیل جام بالکن افقی قرار میگیرد.

شرکت کوثر پروفیل اراک تولید کننده انواع پروفیل جام بالکن می باشد.

تولید مقاطع آلومینیوم